Dialog

Różnego typu spotkania umożliwiają naukę poprzez wymianę pomiędzy doświadczonymi gminami, a władzami lokalnymi, które są na początku procesu przejścia w kierunku gospodarki niskoemisyjne. Spotkania koncentrują się na strategiach i działaniach na rzecz odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i transportu przyjaznego dla klimatu.

Kliknij na menu po lewej stronie, aby wyświetlić więcej informacji na temat form dialogu.

Projekt ten jest finansowany przez Niemieckie Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego ze środków Doradczego Programu Wsparcia Ochrony Środowiska w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Jest on nadzorowany przez Federalne Ministerstwo Środowiska (BMUB) i Federalną Agencję Ochrony Środowiska (UBA). Wyłączną odpowiedzialność za treści opublikowane na stronie internetowej ponoszą autorzy.