Do pobrania

W tym dziale można znaleźć wiele informacji na temat gospodarki niskoemisyjnej. Zaprezentowane poniżej dokumenty to między innymi publikacje, prezentacje, wyniki spotkań organizowanych w ramach programu, rekomendacje i studia przypadku.

Zawarte zostały również informacje i wyniki poprzedniego polsko-niemieckiego projektu realizowanego przez adelphi i Krajową Agencję Poszanowania Energii (KAPE) w okresie od czerwca 2014 r. do maja 2015 r.

 

Wybierz:

Plakat projektu

Dokument do dyskusji "Korzyści gospodarki niskoemisyjnej w miastach"

Podręcznik "Gospodarka niskoemisyjna zaczyna się w gminie: Podręcznik dla polskich samorządów"

Efektywność energetyczna / racjonalne wykorzystanie energii

Odnawialne źródła energii

Przyjazny dla środowiska transport i mobilność

Zrównoważony rozwój obszarów miejskich / planowanie przestrzenne

Edukacja / Podnoszenie świadomości

Zanieczyszczenie powietrza

Finansowanie gospodarki niskoemisyjnej

Partnerstwa miast

 

Plakat projektu

Dokument do dyskusji "Korzyści z gospodarki niskoemisyjnej w miastach"

Wis-Bielewicz, Joanna; Camille Serre, Aleksander Śniegocki, Franciszek Jackl, Andrzej Kassenberg, Wojciech Szymalski 2016: Korzyści gospodarki niskoemisyjnej w miastach. Warszawa/Berlin: adelphi/WiseEuropa/Institute for Sustainable Development.

Dokument do dyskusji przedstawia korzyści gospodarki niskoemisyjnej poparte wybranymi doświadczeniami gmin w Polsce i Niemczech w celu pogłębienia refleksji na ten temat. Powstał on w oparciu o spotkanie  przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i samorządów lokalnych z obu krajów, które odbyło się na początku 2016 r. w Warszawie.


Podręcznik "Gospodarka niskoemisyjna zaczyna się w gminie: Podręcznik dla polskich samorządów"

Węglarz, Arkadiusz; Ewa Winkowska, Wójcik Wojciech, Martin Kaul, Katarzyna Goebel, Franziska Schreiber, Christian Kind, Henrike Peichert 2015: GOSPODARKA NISKOEMISYJNA ZACZYNA SIĘ W GMINIE: Podręcznik dla polskich samorządów. Berlin: adelphi.

Podręcznik prezentuje przykłady dobrych praktyk polskich i niemieckich gmin finansujących i realizujących działania i strategie niskoemisyjne na poziomie lokalnym. Publikacja powstała w ramach polsko-niemieckiego projektu, mającego na celu rozwój narzędzi wsparcia dla lokalnych działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej w Polsce. Została ona wsparta konsultacjami eksperckimi oraz wymianą dobrych praktyk pomiędzy polskimi i niemieckimi gminami podczas warsztatów, które odbyły się w Berlinie w 2014 roku.


Efektywność energetyczna / racjonalne wykorzystanie energii

Prezentacja Piotra Sołtyska (Pełnomocnik Prezydenta Miasta Bielska-Białej ds. zarządzania energią), Szkolenie interaktywne (coaching), 28 luty - 1 marca 2017 r., Warszawa


Rekomendacje dot. angażowania lokalnych interesariuszy (mieszkańców i biznesu) w działania na rzecz ochrony klimatu podsumowujące wyniki warsztatów, które odybyły się czerwcu 2016 r. w Częstochowie


Prezentacja Anny Jaskuły (Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”), Konsultacje #2, 7-8 czerwca 2016 r., Częstochowa


Plakat projektu dot. poprawy efektywności energetycznej skierowanego do przedsiębiorców w regionie Marburg-Biedenkopf, Niemcy


Plakat programu mającym na celu oszczędzanie wody i energii w budynkach użyteczności publicznej w Częstochowie


Opis projektu mającego na celu ograniczenie zużycia energii w sektorze komunalnym w szkołach i innych budynkach publicznych w 13 krajach UE


Informacje dot. budowy sieci doradców energetycznych w powiecie Osterholz, Niemcy


Plakat projektu redukującego zużycie energii w gospodarstwach domowych w powiecie Marburg-Biedenkopf, Niemcy


Prezentacja Bożeny Herbuś (Inżynier Miejski Urzędu Miasta Częstochowy), Konsultacje #2, 7-8 czerwca 2016 r., Częstochowa


Odnawialne źródła energii

Plakat projektu instalacji systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych


Prezentacja burmistrza miasta Rosbach von der Höhe, Thomasa Albera, Konsultacje #2, 7-8 czerwca 2016 r., Częstochowa


Przyjazny dla środowiska transport i mobilność

20 września 2017 Jürgen Lenz, pełnomocnik do spraw komunikacji rowerowej miasta Filderstadt w Badenii-Wirtembergii przedstawił wiele przykładów promowania kultury rowerowej, bez konieczności ponoszenia dużych kosztów.


Sebastian Lenz, ekspert reprezentujący Nahverkehrsgesellschaft Badenii-Wirtembergii zaprezentował 20 września 2017, w ramach 3. spotkania konsultacyjnego korzyści płynące z mobilności krótkodystansowej, w szczególności dla lokalnej gospodarki, wzmocnienia interakcji społecznych oraz ochrony klimatu. 


Anne Klein-Hitpaß, ekspertka reprezentująca Agora Vekehrswende przedstawiła 20 września 2017 potencjał elektromobilności w kontekście niskoemisyjnej przyszłości mobilności oraz podnoszenia atrakcyjności miast.


Wykład w Ciechanowcu, 18.07.2017 r.

Sebastian Lenz, NVBW – Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH


Zrównoważony rozwój obszarów miejskich / planowanie przestrzenne


Edukacja / Podnoszenie świadomości

Plakat kampanii edukacyjnej w zakresie zrównoważonego rozwoju, efektywności energetycznej, oszczędzania energii i odnawialnych źródeł energii w Bielsku-Białej 


Plakat projektu „Zielony Punkt – wspieranie mieszkańców miasta w oszczędzaniu energii i pozyskiwaniu energii odnawialnej ze słońca i wiatru na własne potrzeby” wdrażanego w Słupsku


Zanieczyszczenie powietrza

Zanieczyszczenie powietrza w Polsce – przyczyny, skutki, rozwiązania

Prezentacja Anny Dworakowskiej (Instytut Ekonomii Środowiska, Krakowski Alarm Smogowy), Szkolenie interaktywne (coaching), 28 luty - 1 marca 2017 r., Warszawa


Finansowanie gospodarki niskoemisyjnej

Prezentacja burmistrza miasta Cölbe (Niemcy), Volkera Carle, Konsultacje #2, 7-8 czerwca 2016 r., Częstochowa


Prezentacja Katarzyny Greckiej (Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o.), Konsultacje #2, 7-8 czerwca 2016 r., Częstochowa


Prezentacja Thomasa Grothe (Zarząd ds. rozwoju miasta, budownictwa i sportu Urzędu Miasta Hagen), Konsultacje #2, 7-8 czerwca 2016 r., Częstochowa


Prezentacja Alicji Lindert-Zyznarskiej (Climate-KIC), Konsultacje #2, 7-8 czerwca 2016 r., Częstochowa


Prezentacja Joanny Wis-Bielewicz (adelphi), Konsultacje #2, 7-8 czerwca 2016 r., Częstochowa


Partnerstwa miast

Prezentacja Pii Buschmann (Uniwersytet w Kassel), Konsultacje #2, 7-8 czerwca 2016 r., Częstochowa


Wnioski moderatora warsztatów pn. „Samorządy liderami procesu transformacji”, Międzynarodowa konferencja nt. działań na rzecz ochrony klimatu (ICCA 2015) 2 października 2015 r., Hanower, Niemcy

Projekt ten jest finansowany przez Niemieckie Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego ze środków Doradczego Programu Wsparcia Ochrony Środowiska w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Jest on nadzorowany przez Federalne Ministerstwo Środowiska (BMUB) i Federalną Agencję Ochrony Środowiska (UBA). Wyłączną odpowiedzialność za treści opublikowane na stronie internetowej ponoszą autorzy.