Szkolenie

Podczas szkolenia polskie gminy pozyskują wiedzę na temat dostępnych metod i narzędzi projektowania procesu, angażowania interesariuszy oraz polityki tworzenia strategii. Coaching stanowi główne narzędzie budowania zdolności rozwoju i wdrażania działań niskoemisyjnych w gminach. Wykorzystuje on interaktywne podejście peer-to-peer umożliwiające bezpośrednią wymianę wiedzy i opinii pomiędzy uczestnikami.

 

W dniach 28 lutego i 1 marca 2017 r. przedstawiciele 13 gmin z Polski uczestniczących w projekcie mieli szansę dyskutowania z ekspertami z Polski i Niemiec na temat planowanych i realizowanych przez siebie projektów.

 

Wymiana doświadczeń i wiedzy odbyła się podczas pięciu sesji poświęconych następującym tematom.

Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza

Na zaproszenie adelphi i PNEC odpowiedziała Anna Dworakowska ze znanej w Polsce inicjatywy Krakowski Alarm Smogowy, jednej z głównych organizacji walczących z zanieczyszczeniem powietrza. Dworakowska wskazywała przede wszystkim na brak odpowiednich regulacji prawnych w tym zakresie. Ponadto zaprezentowała dobre przykłady i przydatne dla gmin rozwiązania pomocne w zwalczaniu zanieczyszczenia powietrza pomimo braku tychże regulacji, poczynając od środków edukacyjnych, do subsydiów na efektywne bojlery i piece.

Niskoemisyjne planowanie i rozwój miast

W tej sesji przedstawiciele samorządów lokalnych rozmawiali z architektem i urbanistą Maciejem M. Mycielskim na temat konkretnych warunków i wyzwań związanych z planowaniem urbanistycznym. Ekspert zaprezentował zrównoważone i sprawdzone innowacyjne podejścia do planowania urbanistycznego. Wysłuchawszy jego prezentacji uczestnicy  mieli okazję przyjrzeć się projektom rewitalizacji dzielnic i rozwoju stref ekonomicznych w swoich miejscowościach.

Rozwój wykorzystania energii odnawialnej w mieście

Podczas tej sesji dotyczacej rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w miastach, szczególny nacisk położono na sukcesy polskich gmin w tym obszarze. Wolfgang Degelmann z EnergieVision Frankenwald e.V. i wójt Gierałtowic Joachim Bargiel przedstawili różne sposoby lepszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii i  płynących stąd korzyści społeczno-ekonomicznych pomimo napiętych budżetów gminnych. Marek Józefiak z Polskiej Zielonej Sieci zaprezentował natomiast czynniki ważne dla efektywnego rozwoju odnawialnych źródeł energii w polskich miastach.

Specjaliści ds. klimatu i energii: stworzenie w administracji miejskiej struktury odpowiedzialnej za wdrażanie gospodarki niskoemisyjnej

Na tej sesji przedstawione zostały wzorcowe przykłady specjalistów ds. klimatu i energii w polskich miastach. Wśród nich za lidera uznawana jest Bielsko-Biała ze swoim specjalistą ds. energii Piotrem Sołtyskiem. Uczestnicy przedstawili struktury swoich administracji lokalnych i dyskutowali na temat korzyści płynących ze stworzenia pozycji specjalisty ds. energii, odpowiednich rozwiązań, jak i specyficznych wyzwań z tym związanych.

Efektywność energetyczna w budynkach

Kolejną rundę dyskusji poświęcono efektywności energetycznej w budynkach w gminach uczestników spotkania. Głównym tematem dyskusji z ekspertem Łukaszem Polakowskim (FEWE) były portfolia aktywów gminnych oraz identyfikacja podejść do środków efektywności energetycznej w budynkach.

Gościnnie w spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Ministerstwa Środowiska oraz Amasady Niemiec w Warszawie, dzięki czemu przedstawiciele gmin mogli uzyskać informacje z pierwszej ręki na temat dostępnych programów finansowych. Ostatni dzień szkolenia wzbogaciło wystąpienie Saskii Lührs, reprezentującej IWO (Housing Initiative for Eastern Europe). Nakreśliła ona niedawno uruchomiony program finansowania projektów niskoemisyjnych Niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, który jest dostępny i interesujący także dla polskich gmin.

Szkolenie ukierunkowane było na wsparcie gmin w ich wysiłkach na rzecz rozwoju i wdrażania konkretnych projektów. W tym celu uczestnicy otrzymali rozmaite narzędzia i  inspirujące przykłady wraz z opiniami na temat planowanych i realizowanych przez siebie działań. Caoching był wydarzeniem przełomowym, które będzie miało wpływ na kolejne działania podejmowane w ramach projektu, zwłaszcza drugą rundę spotkań bilateralnych z niemieckimi miastami partnerskimi.

Prezentacje ekspertów wraz z innymi posegregowanymi tematycznie dokumentami są dostępne w dziale do pobrania.

Projekt ten jest finansowany przez Niemieckie Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego ze środków Doradczego Programu Wsparcia Ochrony Środowiska w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Jest on nadzorowany przez Federalne Ministerstwo Środowiska (BMUB) i Federalną Agencję Ochrony Środowiska (UBA). Wyłączną odpowiedzialność za treści opublikowane na stronie internetowej ponoszą autorzy.