Partnerstwa miast

Nasz Program Partnerstwa Miast wspiera gminy partnerskie we wspólnym rozwijaniu konkretnych przedsięwzięć na rzecz poprawy jakości powietrza, ochrony klimatu oraz działań przynoszących korzyści społeczno-ekonomiczne na poziomie lokalnym. Głównym celem projektu jest wzmacnianie współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi gminami w zakresie zrównoważonego rozwoju. Cztery wybrane partnerstwa otrzymują szereg narzędzi dostarczanych przez adelphi i PNEC, które wspierają projekt – realizowany wspólnie lub przez jedną gminę przy wsparciu eksperckim miasta partnerskiego. 

 • Oferowane przez nas wsparcie obejmuje:
 • Jedno bilateralne spotkanie każdego roku (2016 to 2018), obok innych wydarzeń i spotkań organizowanych w ramach projektu, a w jego ramach:
  • wizyta studyjna umożliwiająca obejrzenie projektów realizowanych w mieście partnerskim;
  • wspólna praca nad rozwojem pomysłów na rzecz współpracy bilateralnej;
  • przygotowanie do wspólnego wdrożenia projektu.
 • Pomoc w przygotowaniu planu działań odnoszącego się do obszarów zainteresowań obu miast partnerskich.
 • Zaproszenie na wspólne spotkanie ekspertów.
 • Wsparcie w zidentyfikowaniu dostępnych funduszy na współpracę bilateralną.

 

Projekt ten jest finansowany przez Niemieckie Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego ze środków Doradczego Programu Wsparcia Ochrony Środowiska w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Jest on nadzorowany przez Federalne Ministerstwo Środowiska (BMUB) i Federalną Agencję Ochrony Środowiska (UBA). Wyłączną odpowiedzialność za treści opublikowane na stronie internetowej ponoszą autorzy.