Polskie gminy odkrywają niemiecki know-how w działaniach na rzecz klimatu

Z okazji konferencji ICCA 2015, wybrani przedstawiciele z Polski odwiedzili przykłady dobrych praktyk lokalnych działań na rzecz klimatu i zrównoważonego planowania urbanistycznego w okolicach Hanoweru w Niemczech. W ten sposób rozpoczęto polsko-niemiecki projekt adelphi dotyczący gospodarki niskoemisyjnej w miastach.

Region Hanower należy do liderów działań na rzecz klimatu w Niemczech. Zważywszy na to, iż polskie gminy coraz cześciej poszukują sposobów na przejście do gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym, Międzynarodowa Konferencja Lokalnych Działań na Rzecz Klimatu (ICCA 2015) była doskonałą okazją do pierwszej wymiany z przedstawicielami niemieckich gmin w ramach nowego projektu adelphi. 30 września 2015 r. około 20 polskich przedstawicieli odwiedziło cztery projekty w okolicach Hanoweru i miało możliwość odkryć różnorodność form tych jakże ambitnych, acz wykonalnych działań na rzecz klimatu. 

Polscy przedstawiciele odwiedzają cztery przykładowe projekty działań na rzecz klimatu w ramach wizyty studyjnej

Wizyta studyjna rozpoczęła się od prezentacji „Master Planu miasta i regionu Hanower - 100% ochrony klimatu”. Przyjęty w 2012 r. w ramach Narodowej Inicjatywy Klimatyczynej (NKI), plan obejmuje kompleksową strategię redukcji emisji gazów cieplarnianych w regionie o 95% i konsumpcji energii o połowę do roku 2050 (w porównaniu do poziomów z roku 1990). Poza federalnym wsparciem przez inicjatywę NKI, która odegrała ważną rolę w tworzeniu tego ambitnego projeku, prezentacja skupiła się na nakreśleniu innych czynników umożliwiających odniesienie sukcesu, a które z powodzeniem mogłyby zostać powielone w Polsce. Obejmują one, między innymi, partycypację w planie, wytyczne dotyczące finansowania, pozwalające mieszkańcom regionu i przedsiębiorstwom na podejmowanie lokalnych działań na rzecz klimatu oraz wykorzystanie planowania przestrzennego jako jednego z narzędzi.

Grupa przedstawicieli odwiedziła ponadto Centrum Energii i Środowiska w Springe – Erdglasen (e.u.[z.]), które oferuje szkolenia w zakresie efektywnego energetycznie budowania i modernizacji budynków. Budynek Centrum Energii i Środowiska jest sam w sobie prezentacją sposobów, w jaki efektywność energetyczna może być wdrażana, co spotkało się z dużym zainteresowaniem przedstawicieli z Polski, gdzie wiele takich projektów jest obecnie przeprowadzanych i/lub planowanych.

Rozwój odnawialnych źródeł energii i angażowanie lokalnej społeczności mogą iśc w parze

Na modelowym osiedlu Hanoweru – Kronsberg, polska delegacja zapoznała się z funkcjnowaniem ekologicznego osiedla, które może zostać zbudowane przy pomocy odpowiedniego planowania przedstrzennego i racjonalego wykorzystania zasobów. Wysoka efektywność energetyczna przyciągnęła zarówno inwestorów, jak i najemców, a innowacyjne mechanizmy finansowe użyte w celu zagwarantowania, że duża część mieszkań będzie mogła być wynajmowana przez rodziny o niskich dochodach, umożliwiła ekologiczne mieszkanie wszystkim zainteresowanym. 

Rozwój odnawialnych źródeł energii i angażowanie lokalnej społeczności mogą iść w parze, czego najlepszym przykładem jest spółdzielnia energetyczna Lehrte-Sehnde. Spółdzielnia jest właścicielem i operatorem instalacji fotowoltaicznych, a jej funkcjonowanie jest oparte na demokratycznych zasadach: członkiem spółdzielni mogą zostać osoby zamieszkujące lub pracujące w Lehrte i Sehnde, a każdy członek ma jeden głos, niezależnie od ilości posiadanych udziałów. W połączeniu z lokalnym bankiem spółdzielczym, licząca prawie 400 członków i operująca instalacjami fotowoltaicznymi o mocy blisko 10.000 kWp, spółdzielnia Lehrte-Sehnde okazała się bardzo udanym przedsięwzięciem. Spóldzielnia energetyczna była ostatnim punktem wyjazdu studyjnego.

2 października na konferencji ICCA 2015 polska delegacja wzięła udział w specjalistycznych warsztatach. W tej sesji, przedstawiciele trzech europejskich partnerstw miast (z Niemiec, Francji i Polski) podzielili się swoimi doświadczeniami i dyskutowali na temat korzyści, przeszkód i czynników umożliwiających sukces takiej formy współpracy w zakresie działań na rzecz klimatu.  

Wizyta delegacji była pierwszą z serii spotkań, które odbędą się w ramach polsko-niemieckiego projektu współpracy w zakresie gopsodarki niskoemisyjnej w miastach. adelphi przewodzi polsko-niemieckiemu konsorcjum, mającym na celu opracowanie usług doradczych oraz formatu dialogu między przedstawicielami gmin, co stworzy podwaliny do ustanowienia i rozwoju partnerstw miast.

Tutaj możesz zapoznać się z pełną dokumentacją:

Projekt ten jest finansowany przez Niemieckie Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego ze środków Doradczego Programu Wsparcia Ochrony Środowiska w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Jest on nadzorowany przez Federalne Ministerstwo Środowiska (BMUB) i Federalną Agencję Ochrony Środowiska (UBA). Wyłączną odpowiedzialność za treści opublikowane na stronie internetowej ponoszą autorzy.