Warsztaty 2015 w Herten, Niemcy

Pierwsze spotkanie konsultacyjne, w ramach projektu Polsko –niemiecka współpraca na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w miastach, odbyło się w dniach 8-9 grudnia 2015 w Herten (Niemcy). W spotkaniu, którego celem było omówienie zintegrowanego podejścia do gospodarki niskoemisyjnej na poziomie dzielnicy, uczestniczyli przedstawiciele wysokiego szczebla z polskich i niemieckich miast.

Uczestnicy wymieniali doświadczenia w zakresie efektywności energetycznej i skoordynowanego procesu modernizacji budynków. Przedstawiciele miast Bottrop i Herten zeprezentowali dwa projekty modernizacji energetycznej, które są realizowane na poziomie dzielnic: Gartenstadt der Zukunft  w miastach sąsiadujących z Herten i Gelsenkirchen oraz projekt w Batenbrock-Nord (Bottrop) realizowany w ramach projektu parasolowego pt. InnovationCity (Miasto innowacji).Prezentacje i dyskusje skupiły się na analizie gospodarki niskoemisyjnej w szerszej perspektywie obok efektywności energetycznej budynków dyskutowano o wyzwaniach dla skoordynowanej modernizacji energetycznej w ramach całych dzielnic.

Poprawa efektywności energetycznej jest zadaniem multidyscyplinarnym, obejmującym planowanie przestrzenne, produkcję i dystrybucję energii, transport, budynki i samych mieszkańców.  Najskuteczniejszą metodą podniesienia efektywności energetycznej są skoordynowane multidyscyplinarne strategie, które powinny objąć:

  • przeprowadzenie stosownego audytu w celu określenie konkretnych potrzeb i potencjałów rozwojowych,
  • studium wykonalności w celu sprawdzenia czy projekt ma szanse na pomyślne wdrożenie biorąc pod uwagę dostępne środki, ramy prawne i zainteresowane podmioty,
  • zaangażowanie zarówno interesariuszy wewnętrznych (różne departamenty) oraz zewnętrznych (obywatele, organizacje obywatelskie, prywatne firmy),
  • analizy wpływu planowanej inwestycji, w celu porównania faktycznej redukcji emisji i niezbędnych kosztów projektu.

Ponadto uczestnicy warsztatów zgłębili koncepcję zintegrowanych strategii niskoemisyjnych, która będzie ideą przewodnią tego,  wpierającego współpracę między samorządami lokalnymi, projektu. Jedna z sesji została poświęcona także przeglądowi możliwości finansowania działań na rzecz rozwoju efektywności energetycznej w Polsce.

Warsztaty umożliwiły także polskim i niemieckim przedstawicielom zaprezentowanie podczas Rynku Partnerstw głównych obszarów zainteresowań i wyzwań, przed którymi stoją.  Rynek partnerstw został zaprojektowany, jako narzędzie pozwalające na lepsze zrozumienie koncepcji i potencjału partnerstwa miast.

Więcej informacji na temat programu partnerstwa miast można znaleźć tutaj.

Więcej o warsztatach możesz przeczytać tutaj:

 

 

Projekt ten jest finansowany przez Niemieckie Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego ze środków Doradczego Programu Wsparcia Ochrony Środowiska w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Jest on nadzorowany przez Federalne Ministerstwo Środowiska (BMUB) i Federalną Agencję Ochrony Środowiska (UBA). Wyłączną odpowiedzialność za treści opublikowane na stronie internetowej ponoszą autorzy.