Kontakt

adelphi jest jednym z wiodących berlińskich ośrodków analitycznych działających w dziedzinie analiz politycznych i doradztwa strategicznego.

Kontakt:
Franziska Schreiber
Tel.: +49 (30) 89 000 68 - 498
schreiber@adelphi.de
Projekt ten jest finansowany przez Niemieckie Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego ze środków Doradczego Programu Wsparcia Ochrony Środowiska w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Jest on nadzorowany przez Federalne Ministerstwo Środowiska (BMUB) i Federalną Agencję Ochrony Środowiska (UBA). Wyłączną odpowiedzialność za treści opublikowane na stronie internetowej ponoszą autorzy.