Korzyści transformacji w stronę gospodarki niskoemisyjnej- polsko-niemiecki dialog społeczeństwa obywatelskiego

26 stycznia 2016 roku niezależne instytuty badawcze adelphi, Instytut na Rzecz Ekorozwoju oraz Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych zaprosiły przedstawicieli organizacji pozarządowych, think-thanków, przedstawicieli szkół wyższych oraz lokalnych samorządów z Polski i Niemiec do wspólnej dyskusji na temat korzyści dla lokalnego rozwoju, jakie niesie wdrożenie gospodarki niskoemisyjnej.

Spotkanie zorganizowane w ramach projektu „Polsko-niemiecka współpraca na rzecz gospodarki niskoemisyjnej w miastach”, rozpoczęło debatę na temat relacji pomiędzy społeczno-ekonomicznymi wyzwaniami, przed którymi stoją samorządy lokalne, a szansami ich rozwiązania, płynącymi z wdrażania niskoemisyjnych rozwiązań. Atrakcyjność miast, efektywne wykorzystanie zasobów, stabilny dostęp do energii elektrycznej i cieplnej, a także poprawa zdrowia mieszkańców to tylko kilka z wymienionych podczas spotkania korzyści, jakie przynosi transformacja w stronę gospodarki niskoemisyjnej.

Spotkanie umożliwiło także wymianę doświadczeń płynących z wdrażanych w Polsce i Niemczech projektów mających na celu rozwój lokalny, poprawę zdrowia mieszkańców i jakości lokalnego środowiska. Zaobserwowano różnorodność wdrażanych polityk i działań, w tym np. wsparcie finansowe wymiany w domach prywatnych starych, emitujących toksyczne substancje kotłów węglowych; kampanie społeczne np. Więcej niż Energia; narzędzia wspierające lokalne samorządy we wdrażaniu mądrych, efektywnych i zrównoważonych rozwiązań jak Stadtklimalotse, wypracowane przez Politechnikę z Dortmundu, a także współpracę samorządu z biznesem choćby w ramach systemu rowerowego wdrożonego przez Miasto Warszawę i zarządzanego przez prywatną firmę. Inicjatywy te mogą stanowić podatny grunt dla przyszłej współpracy i budowy nowych koalicji.

Na podstawie styczniowej dyskusji adelphi, InE oraz WISE przygotują z myślą o samorządach i przedstawicielach społeczeństwa obywatelskiego zbiór rekomendacji, który opublikowany zostanie wiosną.  

Projekt ten jest finansowany przez Niemieckie Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego ze środków Doradczego Programu Wsparcia Ochrony Środowiska w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Jest on nadzorowany przez Federalne Ministerstwo Środowiska (BMUB) i Federalną Agencję Ochrony Środowiska (UBA). Wyłączną odpowiedzialność za treści opublikowane na stronie internetowej ponoszą autorzy.