Aktualności

Aktualności

Ten projekt zakończył się 31 października 2018 roku. W związku z tym niniejsza strona internetowa nie będzie już aktualizowana, ale jej zawartość będzie dostępna do marca 2019 roku. Jeśli mają Państwo pytania odnośnie projektu, prosimy o kontakt z Camille Serre.


Sprawozdanie: Gminy razem na rzecz gospodarki niskoemisyjnej

31 października 2018 r

Pobierz sprawozdanie


Spotkanie konsultacyjne #5

20 czerwca 2018 r

W dniach 12.-13. czerwca 2018 zespoły z  adelphi oraz PNEC zorganizowały w Warszawie warsztaty „Działania na rzecz ograniczenia emisji – spójrzmy szerzej! Udział mieszkańców i podmiotów spoza sektora komunalnego“

W ramach warsztatów przedstawiciele gmin biorących udział w projekcie zgłębiali wspólnie metody i narzędzia, dzięki którym można angażować podmioty spoza sektora komunalnego w proces planowania i wdrażania działań na rzecz ochrony klimatu. Narzędzia te dają możliwość zidentyfikowania aktorów i ich skutecznej aktywizacji na rzecz konkretnego celu. Eksperci z Polski i Niemiec dostarczali inspiracji do wspólnych dyskusji. Jako że prawie wszyscy przedstawicie gmin uczestniczący w spotkaniu mieli już doświadczenie w prowadzeniu procesów partycypacyjnych, dyskusja była bardzo ożywiona. Ćwiczenia w małych grupach pomogły uczestnikom zastosować w praktyce, na konkretnych przykładach to, czego się nauczyli, a następnie przedyskutować przebieg ćwiczenia w grupie szerszym gronie oraz z ekspertami. Na koniec rozmawiano o potencjale procesów partycypacyjnych w kontekście klastrów energetycznych, które obecnie posiada lub zamierza stworzyć wiele gmin w Polsce. Sesja warsztatowa podsumowująca projekt polegała na przekazaniu sobie nawzajem wniosków, wrażeń i informacji zwrotnej oceniającej korzyści z trzyletniej współpracy w projekcie, a zakończyły ją wykonanie wspólnego, grupowego zdjęcia i prezentacja wystawy „Wyższa jakość życia w miastach niskoemisyjnych”.

Materiały z warsztatów i linki do prezentacji znajdują się tutaj: Podsumowanie Moderatora Spotkanie Konsultacyjne #5

Porady dotyczące informowania i komunikacji w zakresie ochrony klimatu na poziomie gminnym są dostępne tutaj: Rekomendacje "Komunikacja i partycypacja w zakresie ochrony klimatu na szczeblu gminnym"

Zobacz prezentacje ekspertów w dziale pobierania.


Początek ostatniej serii spotkań miast partnerskich!

12 marca 2018 r

W lipcu kończy się trzyletni polsko-niemiecki projekt współpracy miast partnerskich. Do tego czasu odbędą się kolejne spotkania ośmiu gmin partnerskich, służące pogłębieniu rozmów merytorycznych, skonkretyzowaniu kolejnych działań w ramach wspólnych projektów z zakresu gospodarki niskoemisyjnej i refleksji nad planami na przyszłość.

6 marca ostatnią serię spotkań na mroźnym Pomorzu rozpoczęły Sztum i Ritterhude. Od początku projektu obu gminom udało się już wiele osiągnąć:

 • Ritterhude składa obecnie wnioski o dofinansowanie w ramach programu 432 niemieckiego banku KfW „Termomodernizacja Miast“ oraz wstępne doradztwo w ramach ogólnokrajowej Inicjatywy na rzecz Ochrony Klimatu (Klimaschutzinitiative, NKI). Gmina ma nadzieję, że dzięki zatrudnieniu managerów ds. ochrony klimatu i termomodernizacji, na które pozyskano dofinansowanie, ochrona klimatu na dobre zagości w Urzędzie Miasta. Ulrich Müller, doradca gminy, twierdzi, że gdyby nie kontekst współpracy w ramach partnerstwa miast, rada gminy z pewnością nie podjęłaby tej uchwały.
 • Sztum dał impuls do ponownego ożywienia partnerstwa i wciąż podejmuje kolejne inicjatywy, inspirując się dobrymi praktykami, z którymi spotkał się dzięki projektowi współpracy miast partnerskich. Obecnie miasto przeprowadza wśród mieszkańców ankietę, która ma odpowiedzieć na pytanie, co zniechęca, a co motywuje do termomodernizacji. W badaniu bierze udział ok. 40 właścicieli domów jednorodzinnych z wybranego osiedla. Ponadto gmina nawiązuje kontakty z krajowymi decydentami w zakresie walki z ubóstwem energetycznym. Miasto rozważa również stworzenie klastra energetycznego w celu wspierania zdecentralizowanego pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł.

Więcej informacji na temat tego partnerstwa – a także innych par gmin uczestniczących w projekcie – znajdą Państwo pod linkiem: Partnerstwa miast


adelphi i Ritterhude dyskutują na temat roli partnerstw miast w kontekście ochrony klimatu podczas Zukunftsforum Energiewende (forum przyszłości transformacji energetycznej)

30 listopada 2017 r

adelphi wraz z Ulrichem Müllerem, doradcą do spraw projektów w gminie Ritterhude przygotowało w ramach tegorocznego Zukunftsforum Energiewende warsztat. Forum odbyło się w Kassel, w dniach 28.-29.11.2017. Zukunftsforum Energiewende jest największym w Niemczech spotkaniem ekspertów zajmujących się energią odnawialną, ochroną klimatu, efektywnością energetyczną oraz elektromobilnością na poziomie gmin i regionów.  

Camille Serre i Lisa Schneider z adelphi dyskutowały z Ulrichem Müllerem na temat kształtu transformacji energetycznej w Unii Eurpoejskiej oraz roli i potencjale partnerstw miast w tym obszarze.  Pomiędzy uczestnikami, pośród których obecni byli także przedstawiciele gmin a moderatorkami
i ekspertem wywiązała się gorąca dyskusja na temat doświadczeń oraz różnych form współpracy bilateralnej miast. Niektórzy uczestnicy byli zaskoczeni faktem, że to Sztum, czyli polskie miasto partnerskie zainspirowało Ritterhude do zintensyfikowania działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej.

Ritterhude zamierza wykorzystać ten pozytywny impuls, który wyniknął z partnerstwa do podjęcia konkretnych kroków i apilkować do Programu 432 “Energetyczna odnowa miasta” prowadzonego przez Niemiecki Bank Odbudowy (KfW).


Przewodnik po zrównoważonej mobilności w gminach

2 listopada 2017 r

Na podstawie dyskusji oraz zaprezentowanych podczas warsztatów w Essen wyników i przykładów zostały wypracowane konkretne wskazówki i rekomendacje dla gmin w zakresie promowania zrównoważonej mobilności. Znajdują się pośród nich również takie przykłady, które nie wymagają ponoszenia żadnych kosztów. Przedstawione w przewodniku wskazówki stanowią odpowiedź na problemy, z którymi na co dzień spotykają się uczestnicy warsztatów. Prezentując rekomendacje
i wskazówki skupiliśmy się przede wszystkim na następujących aspektach:

 1. Płynność ruchu drogowego
 2. Rower jako alternatywa
 3. Bezpieczne drogi
 4. Ożywianie centrów miast poprzez wspieranie transportu miejskiego
 5. Lepszy dojazd dzięki nowym rozwiązaniom w zakresie mobilności
 6. Atrakcyjny transport publiczny

Ponadto przewodnik pokazuje korzyści, które mogą płynąć z wdrażania środków.

Przewodnik po zrównoważonej mobilności znajduje się tutaj:

.


Gminy zdobywają doświadczenie w zakresie zrównoważonego transportu podczas trzydniowych warsztatów w Essen

22 września 2017 r

Od 19 do 21 września niemal 35 przedstawicieli władz lokalnych, w tym trzech burmistrzów wymieniało się doświadczeniami i opiniami na temat “Roli zrównoważonej mobliności w ochronie klimatu na poziomie gminnym.” Warsztaty odbyły się w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności 2017, który odbywa się co roku we wrześniu.

Wyniki spotkania są dostępne tutaj:

Podsumowanie Moderatorki

Cięzko byłoby znaleźć w Niemczech lepszego kandydata na gospodarza warsztatów niż Essen, tegorocznej Zielonej Stolicy Europy. Dyskusje toczone podczas warsztatów dotyczyły przede wszystkim sposobów promowania jazdy na rowerze, jako że także w polskich miastach istnieje obecnie coraz większe zapotrzebowanie na bezpieczną i przyjazną dla środowiska infrastrukturę rowerową. To zagadnienie, w obliczu problemów ze smogiem w aglomeracjach miejskich będzie się stawało w nadchodzących latach jeszcze istotniejsze. W mniejszych gminach w Polsce, wzmacnianie ruchu rowerowego jest często połączone z budową obwodnic i jest wypróbowanym i sprawdzonym sposobem na rewitalizowanie centrów miast.

Czytaj dalej...


Wybitni eksperci z Polski i Niemiec dyskutowali nad środkami służącymi ograniczeniu ubóstwa energetycznego i zanieczyszczenia powietrza

20 czerwca 2017

Podczas obrad drugiego okrągłego stołu, które odbyły się 8 czerwca 2017 r. w Warszawie, przedstawiciele i przedstawicielki niemieckich i polskich ministerstw dyskutowali nad strategiami zwalczania ubóstwa energetycznego i zanieczyszczenia powietrza.

Od wielu lat Polska należy do państw członkowskich UE z największym zanieczyszczeniem powietrza, które w miastach wynika najczęściej z nawyków grzewczych gospodarstw domowych. Najnowsze badania pokazują, że powodów tego zjawiska należy upatrywać w braku zachęt ekonomicznych do zmian zachowania i w ubóstwie energetycznym. Dlatego też przyczyny ubóstwa energetycznego i zanieczyszczenia powietrza powinno się zwalczać wspólnie. adelphi i Instytut Spraw Publicznych stworzyły w Warszawie format obrad okrągłego stołu, poświęcony tej tematyce. Przedstawicielki niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska (BMUB) oraz przedstawiciele i przedstawicielki polskich ministerstw dyskutowali wraz z przedstawicielami i przedstawicielkami instytucji badawczych oraz organizacji pozarządowych nad rozprzestrzenianiem się ubóstwa energetycznego w UE, planami politycznymi w tym obszarze, programami i konkretnymi projektami służącymi ograniczeniu tego zjawiska. Czytaj więcej


Przedstawiciele 13 polskich gmin biorą udział w szkoleniu na temat wdrażania działań niskoemisyjnych w Warszawie

6 marca 2017

W dniach 28 lutego i 1 marca 2017 r. przedstawiciele 13 polskich gmin uczestniczących w projekcie wzięło udział w szkoleniu przygotowanym specjalnie z myślą o ich potrzebach. Celem szkolenia było budowanie zdolności rozwoju i wdrażania działań niskoemisyjnych w gminach.

W planie szkolenie znalazło się pięć sesji poświęconych następującym zagadnieniom:

 1. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza
 2. Niskoemisyjne planowanie i rozwój miast
 3. Rozwój wykorzystania energii odnawialnej w mieście
 4. Specjaliści ds. klimatu i energii: stworzenie w administracji miejskiej struktury odpowiedzialnej za wdrażanie gospodarki niskoemisyjnej
 5. Efektywność energetyczna w budynkach

Podczas tych sesji uczestnicy mieli możliwość dyskutowania z ekspertami z Polski i Niemiec na temat planowanych i realizowanych przez siebie projektów.

Po więcej informacji zapraszamy do działu poświęconego szkoleniu.


Ritterhude i Sztum omawiają pomysły na wspólny projekt w zakresie ochrony klimatu 

24 stycznia 2017

Miasta partnerskie Ritterhude i Sztum spotkały się w dniach 18 i 19 stycznia 2017 r. na pierwszym bilateralnym spotkaniu roboczym w ramach projektu „Polsko-niemiecka współpraca w zakresie gospodarki niskoemisyjnej w miastach”. Delegacje obu miast, w tym Burmistrzowie Susanne Geils oraz Leszek Tabor, dyskutowały na temat opracowania wspólnego projektu.

Podczas spotkania zadecydowano, iż zagadnieniem priorytetowym współpracy będzie ubóstwo energetyczne, a prace skupią się nad projektem, który będzie możliwy do zrealizowania zarówno w Ritterude, jak i w Sztumie. Jako inny potencjalny temat współpracy wzięto pod uwagę monitoring zachowań konsumenckich w zakresie energii w szkołach, gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach i jednostkach gminnych. Ponadto przedstawiciele gmin dyskutowali o możliwości uwrażliwienia społeczeństwa na ochronę klimatu, np. poprzez wymianę uczniów pomiędzy gminami. Pod hasłem „Od planowania do działania” miasta partnerskie wyraziły również chęć regularnej wymiany informacji na temat strategicznych celów i kierunków działań w zakresie ochrony klimatu.

Kolejnym krokiem współpracy będzie uszczegółowienie propozycji przedsięwzięć oraz ustalenie odpowiednich środków finansowania zamierzonych działań. Na ten rok zaplanowano jeszcze jedno spotkanie miast partnerskich, aby przyspieszyć prace nad wspólnym projektem.


Miasta partnerskie w Polsce i Niemczech rozpoczynają pracę nad projektami w zakresie gospodarki nieskoemisyjnej

20 grudnia 2016

W dniu 14 grudnia miasta Herten i Szczytno położyły fundamenty współpracy w zakresie ochrony klimatu. Na spotkaniu w Szczytnie zadecydowano o położeniu szczególnego nacisku na rozwój wspólnych działań mających na celu podniesienia świadomości mieszkańców poprzez wymianę młodzieży szkolnej. Planowany jest także wspólny projekt dot. zagadnień technicznych, takich jak przyjazne dla środowiska oświetlenie uliczne, doradztwo energetyczne dla gospodarstw domowych czy renowacja energetyczna budynków.

Przedstawiciele Cölbe i Kościerzyny spotkali się dwa dni później w Warszawie, aby również poznać wzajemne zainteresowania i doświadczenia w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz zadecydować o dalszych wspólnych działaniach. Oba miasta chcą zaangażować do współpracy lokalne stowarzyszenia. Duże zainteresowanie obu stron wywołał temat monitoringu i zarządzania energią w budynkach publicznych.

Na podstawie spotkań roboczych, w 2017 r. miasta partnerskie będą pracowały nad wdrożeniem zaproponowanych form współpracy bilateralnej. Kolejne przedsięwzięcia w ramach projektu to zaplanowane na styczeń spotkanie bilateralne pomiędzy Ritterhude i Sztumem oraz szkolenie dla przedstawicieli polskich samorządów lokalnych, które odbędzie się pod koniec lutego w Warszawie.


Gminy chronią klimat! Na polsko-niemieckiej konferencji doceniono ich wysiłki   

20 grudnia 2016

W ramach konferencji „Gospodarka niskoemisyjna na poziomie gminy” zorganizownej przez Ministerstwa Środowiska Polski i Niemiec 15 grudnia w Warszawie spotkali się interesariusze z obu krajów, aby rozmawiać o roli gmin w ochronie klimatu. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Niemiec Jochen Flasbarth w obecności Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko podkreślił, że wiele miast podejmuje udane działania na rzecz ochrony środowiska.

W trakcie odbywających się po tej debacie politycznej dwóch panelach moderowanych przez adelphi, przedstawiciele gmin podzielili się swoimi doświaczeniami we wdrażaniu środków ochrony klimatu. Ożywiona dyskusja ujawniła problemy przed jakimi stoją Polska i Niemcy, ale także innowacyjne rozwiązania i dobre przykłady gmin oraz projektów kooperacyjnych w obu krajach.


Pierwsze spotkanie bilateralne miast partnerskich Rosbach v. d. Höhe i Ciechanowiec

29 listopada 2016

Burmistrzowie Rosbach v. d. Höhe i Ciechanowca wraz z innymi przedstawicielami obu miast spotkali sie w dniach 24 - 25 listopada w Rosbach, aby omówić podstawy współpracy w zakresie polityki energetycznej i klimatycznej.

Spotkanie skupiło się na przeglądzie instrumentów i projektów w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Delegacja odwiedziła projekty dotyczące ochrony klimatu zrealizowane w Rosbach: nową halę sportową z instalacją fotowoltaiczną oraz nową siedzibę straży pożarnej ogrzewaną odnawialnymi źródłami energii.

W trakcie interaktywnej sesji zidentyfikowano nastepujące tematy współpracy: moblilność, modernizacja oświetlenia ulicznego w Ciechanowcu, poprawa zarządzania energią w budynkach publicznych i proeokologiczne zachowania konsumentów energii, a także pozyskiwanie ciepła ze źródeł odnawialnych. Poprzez Program Partnerstwa Miast gminy chciałyby zarówno wymienić się know-how, jak i pracować nad wspólnymi zagadnieniami.

Następnym krokiem jest sprecyzowanie potrzeb w ramach wyżej wymienionych zagadnień oraz wymiana odpowiednich dokumentów. Ma to na celu umożliwić opracowanie wraz z lokalnymi ekspertami szkicu konkretnego projektu podczas kolejnego spotkania, które odbędzie się w połowie 2017 r. w Ciechanowcu.


Dokument do dyskusji - wspieranie rozwoju lokalnego poprzez działania niskoemisyjne

28 września 2016

Jakie korzyści przynoszą działania niskoemisyjne samorządom i spolecznościom lokalnym? Jak przekształcić swoje miasto wykorzystując potencjał niskoemysyjnej transformacji na rzecz społeczno-ekonomicznego rozwoju i ochrony zdrowia miszkańców ? Przeczytaj i rozpocznij dyskujsę !

Priorytety samorządów i społeczności lokalnych w Polsce i Niemczech są bardzo podobne zakładają bowiem wspieranie rozwoju gospodarczego  oraz zagwarantowanie mieszkańcom wysokiej jakości życia, w tym efektywnej infrastruktury i czystego środowiska.

Z myślą o wsparciu procesu transformacji niskoemisyjnej oraz w celu poszerzenia debaty w tym zakresie niezależne think-tanki: adelphi, WiseEuropa i Instytut na Rzecz Ekorozwoju zainicjowały bilateralną dyskusję na temat korzyści płynących z gospodarki niskoemisyjnej dla rozwoju lokalnego. Na początku 2016, odbyło się spotkanie przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i samorządów lokalnych z Polski i Niemiec. Bazując na wnioskach z tej dyskusji oraz w oparciu o przykłady płynące z obu krajów, powstał Dokument do dyskusji pn. Korzyści gospodarki niskoemisyjnej w miastach.

Kluczowe wnioski płynące z raportu wskazują, że polityki i działania niskoemisyjne na poziomie lokalnym mogą przyczynić się do:

 • Poprawy zdrowia publicznego 
 • Poprawy jakości życia obywateli i wzrostu atrakcyjności miast 
 • Oszczędności finansowe dla budżetów samorządowych i indywidualnych
 • Tworzenie dodatkowych źródeł dochodu i miejsc pracy

Doświadczenia społeczności lokalnych z Polski i Niemiec wskazują na wzrastające zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości. Niniejszy dokument obok analizy korzyści płynących z transformacji niskoemisyjnej ma na celu także wywołanie refleksji nad rolą społeczeństwa obywatelskiego oraz think-tanków w procesie niskoemisyjnej zmiany.

 

Nowe Rekomendacje – Jak angażować e mieszkańców i przedsiębiorców na rzecz niskoemisyjnej transformacji w miastach

26 września 2016

Poznaj najlepsze praktyki samorządów z Polski i Niemiec umożliwiające zaangażowanie  mieszkańców i przedsiębiorców na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w mieście. Niniejszy dokument został przygotowanych na podstawie prezentacji i wniosków z warsztatów przeprowadzonych przez adelphi i PNEC w Częstochowie, dotyczących innowacyjnych metod angażowania interesariuszy w działania na rzecz ochrony klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem promocji oszczędzania energii i zwiększenia wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.


4 x 2 miasta partnerskie rozpoczynają wdrażanie wspólnych, niskoemisyjnych projektów!

20 września 2016

Gratulacje dla czterech wybranych par miast, które wezmą udział w programie miast partnerskich w ramach niniejszego projektu, wśród nich:

 • Herten - Szczytno
 • Ritterhude - Sztum
 • Rosbach vor der Höhe - Ciechanowiec, oraz
 • Cölbe - Koscierzyna !

Cieszymy się perspektywą wspierania Państwa we wspólnym planowaniu i wdrażaniu rozwiązań mających na celu ochronę powietrza i ochronę klimatu oraz wspólnym poszukiwaniu korzyści dla lokalnego społeczno-ekonomicznego rozwoju.

Niebawem więcej informacji na temat obszarów współpracy w ramach poszczególnych partnerstw. Stay tuned!


Ostatni nabór wniosków do Pakietu Wspierającego Partnerstwo Miast

6 września 2016

Jeśli Państwa gmina znalazła już gminę w Niemczech, z którą wspólnie planujecie podejmować działania na rzecz klimatu, zachęcamy do aplikowania o Pakiet Wspierający Partnerstwo Miast. Nasze usługi pomogą Państwu pogłębić współpracę bilateralną oraz zrealizować pomysły projektów.

Już teraz wypełnijcie Państwo Formularz zgłoszeniowy do programu partnerstwa miast  i wyślijcie na adres:

Iwona Korohoda, PNEC: iwona.korohoda@pnec.org.pl

Termin składania wniosków upływa 15 września 2016 r.

Więcej informacji o Programie Partnerstwa Miast i Pakiecie Wspierającym


Warsztaty w Częstochowie pomyślnie zakończone!

12 sierpnia 2016

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom spotkania konsultacyjnego, które odbyło się w Częstochowie w dniach 6-9 czerwca, za interesującą wymianę doświadczeń, pomysłów i wiedzy na temat zarządzania energią w mieście, innowacyjnych sposobów finansowania oraz angażowania interesariuszy niepublicznych. Szczególne podziękowania kierujemy do gospodarza spotkania, Miasta Częstochowy za bardzo życzliwe przyjęcie.

Dokumentacja spotkania wraz z prezentacjami i plakatami wybranych projektów jest dostępna poniżej:

Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu!

 

Wstępny program warsztatów w Częstochowie już dostępny!

Na kolejnym spotkaniu warsztatowym w ramach projektu, które odbędzie się w Częstochowie w dniach 7-9 czerwca, uczestnicy będą dyskutowali na tematy związane z zarządzaniem energią w mieście.

Już dziś możecie Państwo zapoznać się ze wstępnym programem spotkania: 

Program Warsztatów w Częstochowie


Spotkajmy się w Częstochowie!

Niezależny instytut badawczy adelphi oraz Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités (PNEC) informują, że kolejne spotkanie warsztatowe w ramach projektu odbędzie się w Częstochowie w dniach 7-8 czerwca, a w dniu 9 czerwca podsumowane zostanie wizytą studyjną i prezentacją projektów zrealizowanych w Częstochowie.

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli samorządu lokalnego i interesariuszy zaangażowanych we wdrażanie strategii i działań na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w Polsce i Niemczech.

Spotkanie poświęcone zostanie zarządzaniu energią w mieście. Uczestnicy zastanowią się jakie narzędzia- prawne, finansowe, technologiczne czy z zakresu komunikowania społecznego mają do dyspozycji władze miejskie, oraz które z nich umożliwiają zaangażowanie interesariuszy publicznych i prywatnych w działania na rzecz rozwoju gospodarki niekomisyjnej.

Warsztaty umożliwią także nawiązanie i rozwój partnerstw w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w wydarzeniu proszone są o kontakt z iwona.korohoda@pnec.org.pl 


Efektywność energetyczna dzielnic: pierwsze Rekomendacje!

Ważnym elementem projektu realizowanego przez adelphi i organizacje partnerskie jest wypracowanie serii rekomendacji dla władz samorządowych oraz lokalnych interesariuszy. Dokumentów podsumowujących prezentowane podczas spotkań, innowacyjne działania prowadzące do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w miastach. Przeczytaj cały dokument:

Gospodarka niskoemisyjna: efektywność energetyczna na poziomie lokalnym


Korzyści transformacji w stronę gospodarki niskoemisyjnej- polsko-niemiecki dialog społeczeństwa obywatelskiego

26 stycznia 2016 roku niezależne instytuty badawcze adelphi, Instytut na Rzecz Ekorozwoju oraz Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych zaprosiły przedstawicieli organizacji pozarządowych, think-thanków, przedstawicieli szkół wyższych oraz lokalnych samorządów z Polski i Niemiec do wspólnej dyskusji na temat korzyści dla lokalnego rozwoju, jakie niesie wdrożenie gospodarki niskoemisyjnej.

Czytaj więcej


Przemiany strukturalne Zagłębia Ruhry: warsztaty i wizyta studyjna

W dniach 8 – 10 grudnia miasto Herten gościło przedstawicieli polskich i niemieckich samorządów lokalnych, którzy pod okiem zespołu adelphi oraz przy współpracy Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energy Cites” uczestniczyli w interaktywnych warsztatach poświęconych niskoemisyjnym przemianom strukturalnym. Na podstawie doświadczeń Zagłębia Ruhry, niegdyś serca niemieckiego górnictwa, analizowano przekształcenia społeczne i gospodarcze w oparciu o rozwój czystych, niskoemisyjnych technologii.

Czytaj więcej


Polskie gminy odkrywają niemiecki know-how w działaniach na rzecz klimatu

Z okazji konferencji ICCA 2015, wybrani przedstawiciele z Polski odwiedzili przykłady dobrych praktyk lokalnych działań na rzecz klimatu i zrównoważonego planowania urbanistycznego w okolicach Hanoweru w Niemczech. W ten sposób rozpoczęto polsko-niemiecki projekt adelphi dotyczący gospodarki niskoemisyjnej w miastach.

Czytaj więcej

Projekt ten jest finansowany przez Niemieckie Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego ze środków Doradczego Programu Wsparcia Ochrony Środowiska w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Jest on nadzorowany przez Federalne Ministerstwo Środowiska (BMUB) i Federalną Agencję Ochrony Środowiska (UBA). Wyłączną odpowiedzialność za treści opublikowane na stronie internetowej ponoszą autorzy.